Vårens sånger 2022

1. Livet är serverat I den här sången presenteras tre kvinnor, som på olika sätt vågar hoppas på en förändring och dessa kvinnor får ge oss mod och kraft att våga livet i tro på att Gud älskar och bär.  Passar bra i fastan, när vi lyfter internationella …Läs mer

Del av något stort

Text: Emma Carlsson Musik: Staffan Skarrie Den här sången ställer frågor till oss i i de tre första verserna. Frågor som handlar om de krav vi ibland ställer på oss själva och andra. I fjärde versen befrias vi och får sjunga med i att vi alla är del …Läs mer

Livet är serverat

Text & Musik: Staffan Skarrie I den här sången presenteras tre kvinnor, som på olika sätt vågar hoppas på en förändring. Vers 1 handlar om kvinnan med blödningar som det berättas om i Matt 9:18-26, Mark 5:24-34 och Luk 8:40-56. I vers 2 möter vi kvinnan med Nardusoljan …Läs mer

Gud vill försoning

Text & Musik: Staffan Skarrie Staffans sång om försoning, ett tema som alltid är aktuellt och som berör skapelsen, pengars makt och relationer människor emellan. Låt den bli predikan i fastetiden eller vid någon annan gudstjänst under året med det temat. En sång både för solist men som även …Läs mer

Aktuellt: Vårens sånger 2020

1. Den famn som trots allt bär En finstämd sång för det svåra i livet. Hur möter vi varandra och hanterar vi oro och sorg? Den här sången sätter ord på detta, riktar en bön till alla oss som kämpar och får oss våga tro och hoppas på …Läs mer

Höstens sånger 2018

Det funkar Ni vet den där frågan de flesta av oss ibland slänger ur oss som hälsning: ”Allt bra?” ”Allt” är ju faktiskt aldrig bra, men ofta är det mycket som funkar. Den här sången befinner sig där. En finurlig låt med djup av Lasse Mellergårdh, influerad av …Läs mer

Må modet öppna din själ

Text: Emma Carlsson Musik: Staffan Skarrie En innerlig, sjungen välsignelse av Emma Carlsson och Staffan Skarrie som båda finns representerade på Brukssånger sedan tidigare. Sången kan med fördel sjungas unisont av församling, men finns även med noter för kör. VT18   NOTER NOTER körarr MÅ MODET ÖPPNA DIN SJÄL …Läs mer

En liten bit himmel

Text: Emma Carlsson Musik: Staffan Skarrie Liksom första sången, här ovan, en sång om mötet människor emellan. Här med fokus på det vackra och nödvändiga i att dela med sig av förmågor man fått. Staffan Skarrie har snickrat ihop melodin till Emma Carlssons fina text. H16 NOTER EN …Läs mer

Andan är fri

Text & Musik: Staffan Skarrie Text & Musik: Thomas Darelid Psalmen skrevs till församlingens 100-årsjubileum 2008. Texten lyfter fram gudstjänstens kronologi – att mötas, att ta emot och att gå vidare, genom de tre versernas förväntan, förundran och förnyad. Psalmens crescendo ”Andan är fri” blir både en längtan och …Läs mer

För att leva mitt liv

Text: Johanna Svensson Musik: Staffan Skarrie Om man skalar bort och bara sparar det absolut viktigaste, kan det vara lättare att se det stora i det som blir kvar. I den här sången är gemenskap, förtroende och nåd sparat. Det ger hopp att leva mitt liv i det …Läs mer

I livet deltar alla

Text & Musik: Staffan Skarrie Staffan Skarrie är med i Johannebergs Missionskyrka, Göteborg. En kyrka för alla åldrar. Sången speglar något av det. I noterna står jämna åttondelar, men sjungs och spelas som trioler där de två första är bundna. Om den känns för låg – pröva i …Läs mer

Kärleken ser

Text & Musik: Staffan Skarrie Texten lyfter fram delaktigheten i prestationssynden som ger leda och utmattning, jämförelsesynden, som ständigt skapar otillfredsställelse och rädslans synd, som kan ta sig uttryck som missundsamhet och maktmissbruk. Men kärleken är starkare, den utmanar och läker. Utkom VT14 NOTER KÄRLEKEN SER 1. Alltför …Läs mer

Livets Gud

Text: Johanna Svensson Engqvist Musik: Staffan Skarrie Denna sång kan ses som ett komplement till alla sånger som finns om en Gud som är nära när vi är i stillhet, utanför vardagens krav och stress. Här får vi sjunga om en Gud som är nära, just bredvid, mitt …Läs mer

Maria Magdalenas dans

Text & Musik: Staffan Skarrie En glad påskdagssång, där Maria Magdalena står i fokus. Tydliga kvinnliga ord möter en kroppslig uppståndelse, som utmanar och förlöser. Solosång är väl naturligast att tänka sig. Men också som kvinnornas sång vid den tomma graven i påskspelet. Sången är skriven av Staffan …Läs mer

När du kysser

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Staffan Skarrie Texten är skriven för den nära kvällsamlingen – under ett läger eller en kvällsandakt i kyrkan. Den vill ge en känsla av trygghet och frid inför natten. Gud omfamnar dagens alla tankar och de får förhoppningsvis vila tills morgonen kommer. Linda …Läs mer

När som livet smalnar av

Text & Musik: Staffan Skarrie En psalm inför livets slut, det egna, någon näras eller kanske runt Allhelgonahelgen.Säkert kan den också användas i gudstjänstsammanhang när texterna talar om livet efter detta. En livsbejakande psalm, som ändå vill ge mod att finnas i dödens närhet. En text som vill …Läs mer

Susanna, Johanna och Maria

Text & Musik: Staffan Skarrie Susanna, Johanna och Maria omnämns i Lukas 8, tillsammans med lärjungarna, som kvinnorna som följde Jesus. Om inte deras närvaro kring Jesus varit av stor vikt och deras betydelse för den unga kyrkan mycket väsentlig, så hade detta aldrig skrivits ner. Vi kan gott tänka oss att …Läs mer

Troende beroende

Text & Musik: Staffan Skarrie En sång formad i tonårssammanhanget, men som väl kan sjungas i gudstjänsten. Texten vill uttrycka att vi kan bära på en livsbejakande tro samtidigt som vi känner oss trygga med vårt tvivel. Vi kan känna oss starka i oss själva, men ändå leva i beroendet av andra.  Staffan Skarrie är …Läs mer

Sångskapare

Här listar vi alla sångskrivare, välkommen att upptäcka text och musik de bidragit med! Lina Adolphson Lenette Ahnstedt Michael Anderson  Viktoria Andersson Frida Augustsson Inga Belani Bernt Bergström  Lena Bergström Hildegard av Bingen Anna Birgersson Liselott Björk Linnéa Björndahl Tomas Boström Marianne Brodin Edo Bumba Görel Byström Janarv …Läs mer