Om Brukssånger

Detta har hänt…

Det började år 2000 då Jan Mattsson, grundare av Brukssånger, började ge ut nyskrivna sånger i abonnemangsform. Med något uppehåll har notkatalogen sedan dess vuxit med 20 sånger om året och innehåller nu drygt 450 titlar.
Sedan 2016 är det Equmeniakyrkan som formellt äger Brukssånger. I februari samma år lämnade Jan Mattsson redaktörskapet för notutgivningen och Stefan Jämtbäck blev ny redaktör.
Från september 2017 delades ansvaret för Brukssånger mellan Anna Eriksson, samordnare och Stefan Jämtbäck, redaktör.
Stefan Jämtbäck avslutade sin anställning i december 2018, så från och med 2019 är det Anna Eriksson som är redaktör.

Brukssånger idag

Bland abonnenterna finns framförallt församlingar från Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Som abonnent får församlingen tillgång till hela hemsidans innehåll med inspelningar och noter till alla sånger. Många av sångerna finns även i körarrangemang. Den fria kopieringsrätt som följer med abonnemanget ger församlingarna full rätt att skriva ut, kopiera och lägga in noter i gudstjänstagendor.
Sångerna är ofta lättsjungna och lämpar sig bäst för församlingssång, men även körsånger och solosånger. Både etablerade och nya textförfattare och tonsättare har bidragit med material.
I regel ger vi inte ut sånger som tidigare är publicerade.
Varje vår och höst samlas Brukssångers redaktionsgrupp för att välja ut de tio nya sånger som spelas in och skickas ut till abonnenter. Många av inspelningarna finns också att lyssna på via Soundcloud och Spotify.
Med sånger ur Brukssånger har det också skapats flera musikgudstjänster: Markusmässan, Till jordens yttersta gräns och Nu sjunger skapelsen sin bön. Till 20-årsjubileet hösten 2020 gavs också 100 av sångerna ut i sångboken ”Nära livet”.
Läs mer om Brukssångers villkor.

Brukssångers redaktionsgrupp med från vänster Stefan Jämtbäck, Lena Wohlfeil, Hanna Ekstedt, Anna Eriksson & Karin Wiborn provsjunger nya sånger.