Vi tänder ljus

Text: Kyrkornas världsråd  Musik: Lena Wohlfeil Lena Wohlfeil har tonsatt den här böneslingan, som kommer från Kyrkornas Världsråd. En sång att bruka i adventstid. Mycket användbar både för kör och församling. Med ett tonartsbyte som skapar spänning mellan första och andra delen av sången. H17 NOTER NOTER (kör) …Läs mer

Mötet med Jesus

Text & Musik: Anna Eriksson När Markusmässan gavs ut av Equmeniakyrkan våren 2017 var alla sånger utom en hämtade från Brukssånger. Det var Anna Erikssons nattvardssång ”Mötet med Jesus”. Nu är även den en Brukssång. Noter finns för både församling/solist och i körsättning. H17 NOTER NOTER (kör) MÖTET …Läs mer

Samla mig för denna dagen

Text & Musik: Anna Eriksson En sjungen bön med tydlig psalmkänsla. Både text och musik av Anna Eriksson. Noterna kommer i en körsättning av Lena Wohlfeil. Använd bara melodin, bara sopran och alt eller alla stämmorna.
För församlingen eller/och kören. V17 NOTER SAMLA MIG FÖR DENNA DAGEN 1. Samla …Läs mer

Våra hjärtan

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson har många låtar i Brukssångers katalog. Med ”Våra hjärtan” lägger hon en församlingssångvänlig sång med Taizé-känsla till listan. Sjung den gärna många gånger, omväxlande unisont och i körstämmor. H16 NOTER VÅRA HJÄRTAN Våra hjärtan rymmer glädje och bekymmer, splittrade av världens …Läs mer

Ande och materia

Text & Musik: Axel Dahlin En bönesång och lovsång med Jesus i centrum. Den kan med fördel sjungas unisont i församlingen, eller tonårs/konfirmandgruppen, men funkar även som körsång. Utkom Ht12 NOTER ANDE OCH MATERIA Ande och materia, Gud i mänsklig kropp. Kött och ord förenat, barn av Gud …Läs mer

Ata Milele

Text: Jan Mattsson Musik: Trad. Edo Bumba är musikant och låtskrivare från Kongo, f.d. Zaire. Nu bor han i Göteborg och inspirerar många att sjunga, spela och dansa. Det här är en typisk sång från hans hemtrakter. När Edo sjunger sången visar han att noter är en slags …Läs mer

Bär du mig

Text & Musik: Jan Mattsson En vaggvisa i gränslandet mellan frågan och förvissningen om att vara buren. Av mamma och pappa. Av Gud. Sången kan sjungas väldigt enkelt som solo och med de första ackorden. Med eller utan mellanspelet. Men det går också att bygga den med tonartshöjning …Läs mer

Bara en som du

Text & Musik: Anna Eriksson Hur kan man beskriva Guds helighet med vardagliga och enkla ord? Den här sången är ett försök till det och finns med i ”Mässa för småfolk” som har sitt ursprung i Himmeta. A-delen kan sjungas som kanon. Sista ”vändan” leder till codan. Utkom …Läs mer

Barnvälsignelsesång

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Axel Dahlin Barnvälsignelsesången kom till för att det inte gick att hitta någon sångtext som handlade om barnvälsignelse i psalmboken. Den är tänkt som en församlingssång, men om några vill sjunga stämmor i refrängen finns dom med också. Utkom VT08 NOTER BARNVÄLSIGNELSESÅNG 1. Idag …Läs mer

Bevara mig

Text: Bibeltext Musik: Några verser ur den 17:e psalmen, med molldelens rop om beskydd och omkvädets varma bön. Molldelen kan med fördel sjungas solo. Omkvädet bör sjungas många gånger. Det går också att enbart sjunga omkvädet. Men sången får större spännvidd med båda delarna. Till omkvädet finns en …Läs mer

Bär oss över gränser

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till en gudstjänst i Globala veckan. Temat var ”Över gränser”. Några i församlingen var först med i ett samtal om vad vi ville uttrycka utifrån det temat och att det var en domsöndag vi förberedde oss för. Ur det samtalet …Läs mer

Dårarnas vishet

Text & Musik: Jan Mattsson I 1 Kor.1 målar Paulus upp ett perspektiv som är upp och ner vänt mot mycket av dagens trender med Idoler och stjärnor. I vårt snabba tempo är det lätt att tappa fotfästet. Sången vill få oss att besinna Guds perspektiv på livet. …Läs mer

Dagen ligger framför mig

Text & Musik: Anna Eriksson En sång vid dagens början. Den kan användas både som unison församlingssång och körsång. Anna Eriksson, Köping, har gett oss ännu en fin sång. I noterna finns det vissa ackord med speciella bastoner angivna. Det går att spela ackorden på ”vanligt” sätt om …Läs mer

Det är i dig

Text & Musik: Tomas Boström Sångens tema och text är så enkel och självklar att några kommentarer inte behövs. Flera av Tomas Boströms senare texter har uppehållit sig kring detta Guds tempus – och vår respons på detta möte i nuet. Sången bär en doft av överlåtelse och …Läs mer

Du som är vägen

Text & Musik: Anna Eriksson Sången är baserad på bibeltexten ur Joh 14:1-14 Fungerar säkert bra som församlingssång. En reflektion över bibeltexten, skriven som en bön, lite försiktig men ändå hoppfull. Till den här sången finns också ett enkelt, trestämmigt körarr. Det finns dock inte på inspelningen. Anna Eriksson, diakon, …Läs mer

Du är den

Text & Musik: Jan Mattsson En körsång skriven till advent och palmsöndagen, där både Sakarjatexten och Matteustexten blandas tillsammans med påskdagens segerbud. Kören kompar en solist eller sopranerna i verserna. Beroende på förutsättningarna kan sången sjungas a capella med något enkelt rytminstr., eller med bas och/eller gitarr. ”Komptextens” …Läs mer

En natt som många andra

Text & Musik: Maria Smeds Sången drar paralleller mellan dåtid: scenen i stallet när Jesus kom till jorden som ett barn och nutid: konsekvenserna som den händelsen förde med sig. Gud väljer att låta sin storslagna frälsningsplan anlända så vardagligt och mitt i människans förutsättningar. Barnen förkunnar också …Läs mer

En ny kyrka

Text & Musik: Jakob Skarrie En text som föddes ur förhoppningen att Equmeniakyrkan inte bara blir ett nytt namn och en ny organisation, utan även en kyrka där vi alla känner att vi får plats med våra frågor och tankar. Noten finns i en enkel version och en …Läs mer

Fast du som kommer

Text & Musik: Jan Mattsson En sång till advent. Det blir bra tryck i verserna om det finns herrar som orkar sjunga höga toner tillsammans med altarna. Det är viktigt att hitta bra synkoper i verserna. Sikta fram mot ettan i varje takt. Annars blir lätt åttondelarna ”stolpiga”. …Läs mer

Från evighet till evighet

Text: Bibeltext Musik: Lena Wohlfeil Melodin till de välkända orden i Psalm 90 skrevs av Lena Wohlfeil under Brukssångers skrivarhelg i november 2011. Sången är tänkt som körsång, men församlingen kan nog vara med när man fått höra den ett par gånger. Gå gärna ner i intensitet från …Läs mer

Från den tomma graven

Text & Musik: Jan Mattsson En kanon som passar i påsktiden, men rymmer ett budskap för varje dag, och för varje söndag. Sången kan med fördelas först läras och höras utan kanon. Då hörs texten tydligare. Med tiden och ju mer bekant sången blir kan den sjungas som …Läs mer

Glädjesång

Text & Musik: Annchi Netz Annchi Netz, musiklärare från Rimforsa, skriver en hel del för lokalt användande. Här kommer ännu en sång som fått vingar och sprids till fler. Glädjesång är en gånglåt för barnkör att använda som procession, här arrangerad så att både barn och vuxna kan …Läs mer

Gråt inte mer

Text: Cecilia Gullberg Musik: Carin Åkesson Carin Åkesson, körledare i Kyrkokören i Betlehemskyrkan i Göteborg har ofta kreativa och intressanta idéer om hur en kör kan utvecklas. Så det blev en skrivarverkstad av en körövning. Texten om änkan i Nain, hon vars ende son har dött och hur …Läs mer

Gud, du som känner

Text & Musik: Anna Eriksson En innerlig och försiktig sång som ändå förmedlar viljan att söka en relation med Gud och en egen tro, en bön om Guds närhet. Anna Eriksson bor i Åkerby, utanför Köping och är utbildad diakon i Missionskyrkan. Hon jobbar mest med barn, dockteater, …Läs mer

Han är med oss

Text: Carl-Olov Hultby Musik: Joseph Vounza Många sånger har gått från Sverige till Kongo. Inte lika många i retur. Här kommer i alla fall en. Sången är ganska gammal och välkänd i Kongo. Carl-Olov Hultby, som är pastor och evangelist i Svenska Missionskyrkan och boende i Sala har tagit …Läs mer

Himlen förkunnar

Text: Bibeltext Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson, Köping, diakon och sångskrivare som gärna utvecklar och förnyar i det egna företaget Annahanda, skriver så här: En glad och pampig psaltartext som jag blev inspirerad av. Tänk att naturen själv är en stor lovsång till Skaparen som varken ord eller …Läs mer

Hjälp mig

Text & Musik: Axel Dahlin Axel Dahlin arbetar som musiklärare i Jönköping. Hjälp mig är en bön att sjunga unisont eller i stämmor. Här kommer ett trestämmigt arrangemang, men det finns också med två mansstämmor. Hör av er om ni vill ha det. Utkom VT06 NOTER HJÄLP MIG …Läs mer

Hosianna

Text & Musik: Jan Mattsson Lämplig i Advent och till Palmsöndagen. Den bygger på upprepning och rytm. Sjung den gärna till lite olika rytminstrument. Sången är tänkt att ”byggas” från någon stämma som sedan får sällskap av fler. Till sist kommer den höga sopranstämma som en slags melodi. …Läs mer

I väntan på en påskdag

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Niklas Hidmark Niklas Hidmark är född och uppvuxen i Stockholm. Går för närvarande på kantorsutbildningen vid Ersta Sköndals Högskola. Psalmmelodin tillkom under en projektvecka med Anders Frostensson-stiftelsens Psalmskola då textförfattare fick möta tonsättare. Linda Jansson är pastor i Uppsala Missionsförsamling. I utskicket finns …Läs mer

Jag vill vara som Maria

Text & Musik: Jan Mattsson Jesus mor är helt unik. Ändå finns det mycket i Mariaberättelserna som rör vid allas liv – De stora valen, min vilja och Guds vilja. Sången är en bön om att vara modig, lyhörd, lydig och fri. Den är skriven av Jan Mattsson. …Läs mer

Jesus lever

Text & Musik: Marie Tjärnbro Marie Tjärnbro arbetar som församlingsmusiker i Åtorp. Den här sången är från en längre musikal med hela påskdramat. Den är tänkt som popgospel. Utkom VT05 NOTER JESUS LEVER Jesus lever vilket glädjebud Han har uppstått låt oss prisa Gud Kärlek sann övervann ondskans …Läs mer

Jesus och sparven

Text: Bernt Bergström Musik: Maria Hultén Ingår i den större körkompositionen Jungfru Maria – en berättelse om Jesu moder. (4-stämmig kör, barnkör, sångsolister, flöjt, cello, piano) Musiken är skriven av Maria Hulthén, riksspelman, klassiskt skolad violinist och sångerska. Texten har hennes doppräst Bernt Bergström skrivit. ”Marias musik påminner …Läs mer

Jesus jag kommer i tro

Text & Musik: Axel Dahlin Sången är en bönesång som uttrycker en längtan efter ett liv närmare Jesus. Början är lite trevande och slutet mer frimodigt och trosvisst. Sången passar lika bra i ungdomsgruppen på fredagskvällen som i kören en söndagsförmiddag. Axel Dahlin jobbar som musiker i Österängskyrkan …Läs mer

Kärleken tröttnar aldrig

Text & Musik: Jan Mattsson En sång att sjunga runt och blanda de båda delarna som det faller sig. Med eller utan stämmor. Som körsång, eller också som gemensam sång. Jan Mattsson har hittat på sången. Utkom HT 13 NOTER KÄRLEKEN TRÖTTNAR ALDRIG Kärleken tröttnar aldrig Kärleken hoppas …Läs mer