Välkommen

Brukssånger är sångboken på nätet, med sånger för gudstjänst, andakt, konfirmation, läger, kör… livet. Sångerna är skrivna både av människor som har skrivandet som yrke och människor som har skrivandet som hobby. Brukssånger är en del av Equmeniakyrkan.
Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det 350 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Om du inte är abonnent kan du bli det HÄR.


Från hjärta till hjärta – höstens nya sånger!

Höstens nya sånger innehåller mycket körsång och de fem första som presenteras finns också med i musikgudstjänsten ”Till jordens yttersta gräns”, som är en del av temaåret Equmeniakyrkan presenterar 2019-2020.
De sångerna går bra att använda i andra sammanhang också och ingår därmed i Brukssångers stora sångskatt. Totalt finns det nu 357 sånger!!!
Vi har också många nya sångskapare denna höst och hoppas du får glädje av alla sångerna.


Lyssna på sångerna till ”Till jordens yttersta gräns”

”Till jordens yttersta gräns” är en musikgudstjänst med utgångspunkt i Apostlagärningarna. Läs mer om den och lyssna gärna på sångerna!


Flera album att lyssna på!