Välkommen

Brukssånger är sångboken på nätet, med sånger för gudstjänst, andakt, konfirmation, läger, kör… livet. Sångerna är skrivna både av människor som har skrivandet som yrke och människor som har skrivandet som hobby. Brukssånger är en del av Equmeniakyrkan.
Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det omkring 370 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Om du inte är abonnent kan du bli det HÄR.


Ny musikgudstjänst!

Nu sjunger skapelsen sin bön” handlar om hållbarhet och klimat. Materialet består av eftertänksamma texter, böner och bibelord hämtade från Apostlagärningarna. Sångerna i gudstjänsten är nya och gamla Brukssånger. Gudstjänsten är en del av materialet som är framtaget för temaåret 2019-2020 ”Till jordens yttersta gräns” med syfte att uppmuntra till bibelläsning och fokusera på kring Equmeniakyrkans internationella missionsarbete samt hållbarhet och klimat.

Du kan lyssna på sångerna på Soundcloud och klicka här för att ladda ner gudstjänstmaterialet med noter.


Vårens album: Den famn som trots allt bär

Vårens sånger är en blandning av finstämda sånger om oss som kämpar, glädjen över livet, bön och skapelsen. I samband med internationella kvinnodagen gjordes också en nyinspelning av sången ”Susanna, Johanna och Maria”.
Vi välkomnar alla abonnenter att logga in för att lyssna och hämta noter! Sångerna finns också på Soundcloud och Spotify.


Lyssna på sångerna till ”Till jordens yttersta gräns”

”Till jordens yttersta gräns” är en musikgudstjänst med utgångspunkt i Apostlagärningarna. Läs mer om den och lyssna gärna på sångerna!


Flera album att lyssna på!