Välkommen

En genväg till höstens 10 nya Brukssånger

Välkommen till Brukssånger!

Brukssånger är sångboken på nätet, med sånger för gudstjänst, andakt, konfirmation, läger, kör… livet. Sångerna är skrivna både av människor som har skrivandet som yrke och människor som har skrivandet som hobby. Brukssånger är en del av Equmeniakyrkan.
Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det drygt 350 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Om du inte är abonnent kan du bli det HÄR.