Välkommen

Brukssånger är sångboken på nätet, med sånger för gudstjänst, andakt, konfirmation, läger, kör… livet. Sångerna är skrivna både av människor som har skrivandet som yrke och människor som har skrivandet som hobby. Brukssånger är en del av Equmeniakyrkan.
Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det drygt 400 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Om du inte är abonnent kan du bli det HÄR.


Höstens album: Reflektioner

Höstens album 2021

Många tankar och reflektioner har vi nog gjort under pandemitiden och det återspeglas även i sångskapandet och nya sånger hösten 2021.
De handlar om hösten, ljuset, glädje, sorg och så siktar vi fram mot advent, vinter och jul.
Vi hoppas att sångerna kan hitta hem i kyrkan, hos dig och alla som sjunger och lyssnar. Med öppna hjärtan får vi fortsätta reflektera och utmanas, stötta och stärka varandra i tro att Gud är nära i livets alla skeden.
Vi välkomnar alla abonnenter att logga in för att lyssna och hämta noter! Sångerna finns också på Soundcloud och Spotify.


Använd Brukssånger online!

Bra att veta: Som abonnent kan du använda Brukssångers inspelningar vid digitala möten eller gudstjänster. Det gäller även om du vill lägga ut sångtexter. Ange vem/vilka som gjort sången och att den är ifrån Brukssånger. Spela upp sångerna från Brukssånger.se.


Nära livet är ett urval av 100 Brukssånger som skrivits under åren och som rymmer hela livet; kyrkoårets söndagar, barn, unga, vuxna, kamp, glädje, skapelse, oro, stillhet och mycket mera. Ett fyrtiotal av Brukssångers sångskrivare har delat med sig av sina ord och toner.
Nära livet är tänkt som ett bra komplement för såväl den gemensamma sången som solosång, i gudstjänsten, andakten eller andra samlingar.
Beställ Nära livetNya musik i Jönköping för en kostnad av 195 kr.


Musikgudstjänst om hållbarhet

Nu sjunger skapelsen sin bön” handlar om hållbarhet och klimat. Materialet består av eftertänksamma texter, böner och bibelord hämtade från Apostlagärningarna. Sångerna i gudstjänsten är nya och gamla Brukssånger. Gudstjänsten är en del av materialet som är framtaget för temaåret 2019-2020 ”Till jordens yttersta gräns” med syfte att uppmuntra till bibelläsning och fokusera på kring Equmeniakyrkans internationella missionsarbete samt hållbarhet och klimat.

Du kan lyssna på sångerna på Soundcloud och klicka här för att ladda ner gudstjänstmaterialet med noter.


Lyssna på sångerna till ”Till jordens yttersta gräns”

”Till jordens yttersta gräns” är en musikgudstjänst med utgångspunkt i Apostlagärningarna. Läs mer om den och lyssna gärna på sångerna!


Flera album att lyssna på!