Våra villkor

Abonnemang

Som abonnent har du rätt att kopiera noter inom din församling, kör, scoutgrupp eller privat till dig själv.
Abonnenter får naturligtvis inte kopiera sångerna för att sälja eller på något sätt ta betalt för sångerna.
Uppsägning av abonnemanget ska ske innan sista december för kommande kalenderår.
Meddela i så fall samordnaren (se kontaktsidan).

Sångskrivare

Alla sånger är text- och musikförfattarnas egendom.
Brukssånger vill uppmuntra fler sångskrivare och locka fram sånger som sjungs och skrivs lokalt, eller som skrivs för den egna lådan och låta dem spridas till fler.
Det utgår ingen ersättning för sångskrivare men de blir skrivna med noter, inspelade och för en del sånger skapas även körarrangemang.
Kontakta redaktören för mer information.