Våra villkor

Abonnemang

Som abonnent har du rätt att kopiera noter inom din församling, kör, scoutgrupp eller privat till dig själv.
Abonnenter får naturligtvis inte kopiera sångerna för att sälja eller på något sätt ta betalt för sångerna.
Uppsägning av abonnemanget ska ske innan sista december för kommande kalenderår.
Meddela i så fall redaktören (se kontaktsidan).

Använd Brukssånger online!

Det kan vara bra att veta är det går bra att som abonnent använda Brukssångers inspelningar vid digitala möten eller gudstjänster. Det gäller även om ni vill lägga ut sångtexter. Ange gärna vem/vilka som gjort sången och var den är hämtad från. Spela upp sångerna från Brukssånger.se

Sångskrivare

Brukssånger vill uppmuntra fler sångskrivare och locka fram nya sånger som sjungs och skrivs lokalt, eller som skrivs för den egna lådan och låta dem spridas till fler. I regel ger vi inte ut sånger som tidigare är publicerade och vi är tacksamma om det finns möjlighet att samtala om ev förändringar i både text och musik – i samråd med dig som sångskapare.
Det utgår ingen ersättning för sångskrivare men de blir skrivna med noter, inspelade och för en del sånger skapas även körarrangemang. Alla sånger är text- och musikförfattarnas egendom.

Att tänka på när det gäller nya sånger:
Brukssångers redaktionsgrupp, som väljer ut sånger till varje utskick, tänker så här:
”En Brukssång har gärna ett samtida, enkelt, vardagligt språk, som många kan känna sig hemma i, med melodier som går att sjunga med i ganska lätt.
Vi tänker på hur vi formulerar Gud och uppmuntrar våra textskrivare att benämna Gud som Gud, inte som en han. Det finns redan så många sånger där Gud beskrivs just som en han. Brukssånger vill utmana till andra beskrivningar, ett försök att göra Gud större, men ändå nära, inte på en tron långt borta.
Vi tänker på genus, behöver vi skriva om bröder? Kan vi idag skriva om bara systrar och bröder? Hur innesluts alla i sånggemenskapen? Kanske ska vi försöka närma oss det vi alla är; människor, rätt och slätt?
Vi vill ha fler ”vi”- sånger än ”jag”-sånger, eftersom vi hellre vill förstärka att vi är ett ”vi” och komma bort lite från ”jaget”.
Vi försöker hitta en bredd av sånger som rymmer hela livet, kyrkoårets söndagar, barn, unga, vuxna, kamp, glädje, lovsång, skapelsen…”

Kontakta gärna redaktören för mer information eller om du vill skicka in ett bidrag till en ny sång!