Tro på mig

Text & Musik: Tommie Sewôn Tommie Sewon är en singer-songwriter som finns representerad i Psalmer i 2000-talet.
”Tro på mig” är hans första låt på Brukssånger. Den handlar om förlåtelse, nåd och helande där perspektiven vänds vi får ställa frågan: ”Kan du tro på mig?” Sången är hämtad ur …Läs mer

Våra hjärtan

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson har många låtar i Brukssångers katalog. Med ”Våra hjärtan” lägger hon en församlingssångvänlig sång med Taizé-känsla till listan. Sjung den gärna många gånger, omväxlande unisont och i körstämmor. H16 NOTER VÅRA HJÄRTAN Våra hjärtan rymmer glädje och bekymmer, splittrade av världens …Läs mer

Jag tror på dig

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson är med i Himmeta missionsförsamling. Sången är en del i bygdemässan ”Mässa för småfolk” som försöker tolka just den traktens liv. Efter samtal och gemensam reflektion har sångerna växt fram. Den här kan passa som församlingssång unisont. Istället för Bb/C går …Läs mer

Jag vill tro

Text & Musik: Jan Mattsson En slags trosbekräftelsesång. Passar bra ihop med att vi rör oss i andakt. Vid nattvardsgång, dop, ljuständning… Utkom VT00 NOTER JAG VILL TRO Jag vill tro att när jag kommer är jag redan sedd av Dig. Jag vill tro att dit jag kommer …Läs mer

Kyrie

Text & Musik: Stefan Jämtbäck Stefan Jämtbäck är församlingsmusiker, gitarrist och kompositör. Arbetar bl.a. i Ekensbergskyrkan inom Equmeniakyrkan. Det här kyriet är ovanligt nog skrivet i dur, men får en tung känsla när dur-terser utelämnas. Utkom HT15 NOTER KYRIE Gud, förbarma dig över oss, hör vår bön! Gud, …Läs mer

Min väg

Text & Musik: Anna Eriksson Om livets krokiga väg. Sången finns med i musikgudstjänsten ”Kärlekens väg”. Observera att åttondelsupptakterna i mitten bytts ut mot en fjärdedelsupptakt. VT 04 NOTER MIN VÄG 1. Min väg den är krokig och sällan så rak som jag gärna önskar, som passar min …Läs mer

Tillbaka till dig

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil Livets vägar kan vara snåriga och under vissa tider kan relationen till Gud kännas svår. Det kan vi uppleva här och nu, och det upplevde Noomi, Ruts svärmor i bibeln (Ruts bok 1:19-21, 2:19-20). Men Noomi kommer tills slut igenom krisen, …Läs mer

Troende beroende

Text & Musik: Staffan Skarrie En sång formad i tonårssammanhanget, men som väl kan sjungas i gudstjänsten. Texten vill uttrycka att vi kan bära på en livsbejakande tro samtidigt som vi känner oss trygga med vårt tvivel. Vi kan känna oss starka i oss själva, men ändå leva i beroendet av andra.  Staffan Skarrie är …Läs mer

Kärlekens väg

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson är diakon, barnmusiker och hantverkare. Den här sången är som en predikan och ingår i Markusmässan. En berättande sång där de två första verserna är hämtade från Mark. 10:46-52 eller Luk 18:35-43 (texter för fastlagssöndagen Kärlekens väg) och Matt 9:20-22 eller …Läs mer