Markus sång

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil 2017 uppmärksammas Markusevangeliet i Equmeniakyrkan. ”Markus sång” kom, liksom sången ”Bön om kraft”, till under höstens skrivarhelg på Kuvarp, där både textförfattaren Linda Claremar och tonsättaren Lena Wohlfeil var med. Sången, som verkligen speglar Markusevangeliet, finns även med i den Markusmässa …Läs mer

Allt vad ni vill

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ett känt och centralt ord från Jesu bergspredikan. Värt att upprepas. Här som härmsång. När sången är bekant kan olika grupperingar och solister vara försångare. Utkom HT 00 NOTER ALLT VAD NI VILL Allt vad ni vill (Allt vad ni vill) att människorna …Läs mer

Bevara mig

Text: Bibeltext Musik: Några verser ur den 17:e psalmen, med molldelens rop om beskydd och omkvädets varma bön. Molldelen kan med fördel sjungas solo. Omkvädet bör sjungas många gånger. Det går också att enbart sjunga omkvädet. Men sången får större spännvidd med båda delarna. Till omkvädet finns en …Läs mer

Bli ordets görare

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till ett uppdrag att både sjunga och dansa Bibeln. Därför finns det instruktioner hur man kan dansa. Marta Vassegård har gjort koreografin. Det går förstås också bra att sjunga utan att dansa. Det finns stämmor till sången som kan sjungas …Läs mer

Ditt ord är en lykta

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ett sätt att sjunga in Bibelns ord. Med försångare och församling som svarar. Musikdräkten är lite åt pop-ballad. Ganska långsamt. Synkoperna på ordet ”lykta” kan bytas ut till jämna fjärdedelar. Dmaj i takt tre kan ersättas med vanligt D, D/E i takt 4 …Läs mer

Du omger mig

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ny översättning på en känd psaltartext. Ackordet Bm/Giss kan bytas till ett vanligt Bm. Här finns också både A7/E, Fissmoll/E och E7/D, tonen under snedstrecket är föreslagen baston. På gitarr kan det ibland vara knepigt, det går bra att enbart ta ackordet utan …Läs mer

Du som är vägen

Text & Musik: Anna Eriksson Sången är baserad på bibeltexten ur Joh 14:1-14 Fungerar säkert bra som församlingssång. En reflektion över bibeltexten, skriven som en bön, lite försiktig men ändå hoppfull. Till den här sången finns också ett enkelt, trestämmigt körarr. Det finns dock inte på inspelningen. Anna Eriksson, diakon, …Läs mer

En för alla

Text & Musik: Jan Mattsson Rom. 5:12-21 bjuder oss på en spännande resa om Guds väldiga gärning med sin värld. Ingen människa kan fatta och förklara. Sången försöker med leken och glimten i ögat säga något om det osägbara. Om verserna rappas blir verserna rent taktmässigt kortare. Sången …Läs mer

Finns det nåd

Text: Bertil Murray Musik: Camilla Voigt Bertil Murray, som är präst i Uppsala stift, skriver så här om sin text: Jag tänker då och då på orden från våldsmannen i skogen, som Bengt Pohjanen berättar om, han som dunkade kniven i bordet och ropade till predikanten: Finns det …Läs mer

Från evighet till evighet

Text: Bibeltext Musik: Lena Wohlfeil Melodin till de välkända orden i Psalm 90 skrevs av Lena Wohlfeil under Brukssångers skrivarhelg i november 2011. Sången är tänkt som körsång, men församlingen kan nog vara med när man fått höra den ett par gånger. Gå gärna ner i intensitet från …Läs mer

Himlen förkunnar

Text: Bibeltext Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson, Köping, diakon och sångskrivare som gärna utvecklar och förnyar i det egna företaget Annahanda, skriver så här: En glad och pampig psaltartext som jag blev inspirerad av. Tänk att naturen själv är en stor lovsång till Skaparen som varken ord eller …Läs mer

Hoppas på Herren

Text: Bibeltext Musik: Jesper Glans Jesper Glans är organist och sedan hösten 2013 Kyrkomusikerstudent vid musikhögskolan i Malmö. Verksam i Ucklums Missionskyrka. Så här skriver han om sången: ”Hoppas på Herren” är en sång jag skrev sommaren 2013 på ett scoutläger. Psaltaren 27:14 var ett bibelord som användes …Läs mer

Händer här igen

Text & Musik: Jan Mattsson Den välkända bibeltexten om kvinnan som ska stenas i Joh. 8 berättas här genom sången. Med ett omkväde som förflyttar rollgestalterna hit. Noterna är skrivna rakt och öppnar för egen synkopering. Verserna sjungs lämpligen berättande av en solist, medan församling eller kör sjunger …Läs mer

Låt dig inte besegras

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Den här sången är skriven till ett Bibelberättarprojekt – ”Vår föreställning om Bibeln”. Där sjungs och berättas ur Bibeln så att orden tar kropp oavsett vilken läsvana som finns. Jan Mattsson har hittat på melodin. Utkom HT15 NOTER LÅT DIG INTE BESEGRAS Låt …Läs mer

Om jag står

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till ett uppdrag att både sjunga och dansa Bibeln. Till sångens första del finns det instruktioner hur man kan dansa. I den andra delen stannar dansen och det går bra att bara stå och gunga medan en solist sjunger den …Läs mer

Om någon av er har

Text & Musik: Jan Mattsson En bibelberättelse som bygger på att en försångare sjunger före och församlingen svarar. Utom i codan, som sjungs gemensamt direkt. Skriven för en småbarnsgrupp, men fungerar för flera åldrar. När sången blivit bekant kan man använda olika försångare och laborera med sången på …Läs mer

Precis så där är det

Text & Musik: Staffan Skarrie I Bibelns personer finner vi oss själva; vårt mod och vår nyfikenhet, men också vår vrede och vår feghet. Sången har en enkel och glad melodi, som gärna kan sjungas barn och vuxna tillsammans. Verserna passar bra för en eller ett par röster. …Läs mer

Saliga de som hör Guds ord

Text: Bibeltext Musik: Jens Claesson ”2011-2012 gjorde vi en del förändringar i gudstjänstordningen och den liturgiska sången här i Tuve-Säve församling. Det innebar bl.a. att vi alltid sjunger ett Halleluja efter evangelieläsningen, men under fastan ville vi ha något mer anpassat. Därför tonsatte jag Lukas 11:28. Det går …Läs mer

Skynda dig ner, Sackaios

Text & Musik: Bertil Murray En enkel berättarvisa om Sackaios. Det här är ett sätt att få en relation till bibelns människor och berättelser. Kan med fördel sjungas av olika röster. Mellanspelet kan spelas mellan varje vers, eller ibland. Bertil Murray, är präst i Uppsala stift. Utkom VT14 …Läs mer

Som ett vilset får

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil Sången är skapad utifrån behovet av fler psalmer på temat Den gode herden. Tonsättningen för tankarna till svenska fäbodmiljöer, eftersom liknelsen om det förlorade fåret skulle kunna utspela sig på många platser runt om i världen. Texten kan även sjungas till …Läs mer

Som hjorten längtar

Text: Bibeltext Musik: Lennart Esborn Lennart Esborn är cellist,kompositör, lärare i Alingsås. Här har han skrivit ett bibelomkväde som passar bra i inledning på en gudstjänst eller en andakt. Flera ackord har speciellt angiven baston. Om det är svårt att få till dom, t.ex. på gitarr går det …Läs mer

Stenarna

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är från början skriven till advent, men passar vid många tillfällen. Påsk t.ex.. Rytmen är s.k. ”shuffel”. Observera att i refrängen efter tredje versen byts ordet ”de” ut mot ”vi”. Hur verserna delas upp och sjungs står i noterna som ett förslag. …Läs mer

Susanna, Johanna och Maria

Text & Musik: Staffan Skarrie Susanna, Johanna och Maria omnämns i Lukas 8, tillsammans med lärjungarna, som kvinnorna som följde Jesus. Om inte deras närvaro kring Jesus varit av stor vikt och deras betydelse för den unga kyrkan mycket väsentlig, så hade detta aldrig skrivits ner. Vi kan gott tänka oss att …Läs mer

Tillbaka till dig

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil Livets vägar kan vara snåriga och under vissa tider kan relationen till Gud kännas svår. Det kan vi uppleva här och nu, och det upplevde Noomi, Ruts svärmor i bibeln (Ruts bok 1:19-21, 2:19-20). Men Noomi kommer tills slut igenom krisen, …Läs mer

Vad gör vi nu

Text & Musik: Jakob Skarrie En sång som utspelar sig i glappet mellan långfredag och påskdag. Lärjungen Jakob funderar hur det blev som det blev, och vad som ska hända nu? Sången är skriven av Jakob Skarrie, som jobbar som mellanstadielärare i Alingsås, inför en påskkonsert med Missionskyrkans …Läs mer

Vem lyssnar

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Axel Dahlin Sången handlar om Den förlorade sonen – i vår tid. I Bibelns liknelse är det utsvävningar i främmande land som drar sonen från sin far. I vår tid är det kanske andra saker som kan göra att vi upplever oss långt …Läs mer

Vinden blåser vart den vill

Text: Bibeltext Musik: Jens Claesson Jens Claesson är organist i Säve kyrka på Hisingen i Göteborg.. Han skriver så här om sången: Jesusordet om vinden kommer från det nattliga samtalet med Nikodemos. Det ville jag gärna ha med i en gudstjänst i pingsttiden 2005, men hittade ingen tonsättning, …Läs mer

Kärlekens väg

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson är diakon, barnmusiker och hantverkare. Den här sången är som en predikan och ingår i Markusmässan. En berättande sång där de två första verserna är hämtade från Mark. 10:46-52 eller Luk 18:35-43 (texter för fastlagssöndagen Kärlekens väg) och Matt 9:20-22 eller …Läs mer

Välsignelsen

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson En härmsång med gammal text i nyare dräkt. Som försångare är det viktigt att vara trygg i sången. Särskilt där sången vänder och börjar om. Om folk blir vana vid sången kan man växla mellan vilka som är försångare och vilka som svarar. …Läs mer