Markus sång

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil 2017 uppmärksammas Markusevangeliet i Equmeniakyrkan. ”Markus sång” kom, liksom sången ”Bön om kraft”, till under höstens skrivarhelg på Kuvarp, där både textförfattaren Linda Claremar och tonsättaren Lena Wohlfeil var med. Sången, som verkligen speglar Markusevangeliet, finns även med i den Markusmässa …Läs mer

Allt vad ni vill

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ett känt och centralt ord från Jesu bergspredikan. Värt att upprepas. Här som härmsång. När sången är bekant kan olika grupperingar och solister vara försångare. Utkom HT 00 NOTER ALLT VAD NI VILL Allt vad ni vill (Allt vad ni vill) att människorna …Läs mer

Bevara mig

Text: Bibeltext Musik: Några verser ur den 17:e psalmen, med molldelens rop om beskydd och omkvädets varma bön. Molldelen kan med fördel sjungas solo. Omkvädet bör sjungas många gånger. Det går också att enbart sjunga omkvädet. Men sången får större spännvidd med båda delarna. Till omkvädet finns en …Läs mer

Ge oss igen

Text & Musik: Jan Mattsson En lämplig sång att sjunga innan evangeliets berättelser. Verserna kan gärna solister sjunga och församlingen sjunga med i refrängen. Finns det en kör går det bra att lägga till några stämmor. Och kanske lite rytminstrument som markerar två och fyra i refr. I …Läs mer

Hoppas på Herren

Text: Bibeltext Musik: Jesper Glans Jesper Glans är organist och sedan hösten 2013 Kyrkomusikerstudent vid musikhögskolan i Malmö. Verksam i Ucklums Missionskyrka. Så här skriver han om sången: ”Hoppas på Herren” är en sång jag skrev sommaren 2013 på ett scoutläger. Psaltaren 27:14 var ett bibelord som användes …Läs mer

Julsång

Text & Musik: Staffan Skarrie Staffan Skarrie skriver sånger för sitt lokala sammanhang – Johannebergs missionsförsamling. Men här kan fler få del av det goda. ”Julsång” är skriven som musikalisk inramning till olika scener i julberättelserna. Lämplig vid olika julavslutningar. Mellan verserna passar det bra med dramatiseringar. Församlingen …Läs mer

Kom och sätt dig här

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven på beställning inför 15:e söndagen efter trefaldighet. Temat är ”Ett är nödvändigt”. En av texterna är om systrarna Marta och Maria. Men den passar vid fler tillfällen. Antingen som solosång eller med körstämmorna. Synkoperingen kan göras lite som det behagar. …Läs mer

Låt dig inte besegras

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Den här sången är skriven till ett Bibelberättarprojekt – ”Vår föreställning om Bibeln”. Där sjungs och berättas ur Bibeln så att orden tar kropp oavsett vilken läsvana som finns. Jan Mattsson har hittat på melodin. Utkom HT15 NOTER LÅT DIG INTE BESEGRAS Låt …Läs mer

Om någon av er har

Text & Musik: Jan Mattsson En bibelberättelse som bygger på att en försångare sjunger före och församlingen svarar. Utom i codan, som sjungs gemensamt direkt. Skriven för en småbarnsgrupp, men fungerar för flera åldrar. När sången blivit bekant kan man använda olika försångare och laborera med sången på …Läs mer

Saliga de som hör Guds ord

Text: Bibeltext Musik: Jens Claesson ”2011-2012 gjorde vi en del förändringar i gudstjänstordningen och den liturgiska sången här i Tuve-Säve församling. Det innebar bl.a. att vi alltid sjunger ett Halleluja efter evangelieläsningen, men under fastan ville vi ha något mer anpassat. Därför tonsatte jag Lukas 11:28. Det går …Läs mer

Som hjorten längtar

Text: Bibeltext Musik: Lennart Esborn Lennart Esborn är cellist,kompositör, lärare i Alingsås. Här har han skrivit ett bibelomkväde som passar bra i inledning på en gudstjänst eller en andakt. Flera ackord har speciellt angiven baston. Om det är svårt att få till dom, t.ex. på gitarr går det …Läs mer

Stenarna

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är från början skriven till advent, men passar vid många tillfällen. Påsk t.ex.. Rytmen är s.k. ”shuffel”. Observera att i refrängen efter tredje versen byts ordet ”de” ut mot ”vi”. Hur verserna delas upp och sjungs står i noterna som ett förslag. …Läs mer

Susanna, Johanna och Maria

Text & Musik: Staffan Skarrie Susanna, Johanna och Maria omnämns i Lukas 8, tillsammans med lärjungarna, som kvinnorna som följde Jesus. Om inte deras närvaro kring Jesus varit av stor vikt och deras betydelse för den unga kyrkan mycket väsentlig, så hade detta aldrig skrivits ner. Vi kan gott tänka oss att …Läs mer

Tillbaka till dig

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil Livets vägar kan vara snåriga och under vissa tider kan relationen till Gud kännas svår. Det kan vi uppleva här och nu, och det upplevde Noomi, Ruts svärmor i bibeln (Ruts bok 1:19-21, 2:19-20). Men Noomi kommer tills slut igenom krisen, …Läs mer

Vad gör vi nu

Text & Musik: Jakob Skarrie En sång som utspelar sig i glappet mellan långfredag och påskdag. Lärjungen Jakob funderar hur det blev som det blev, och vad som ska hända nu? Sången är skriven av Jakob Skarrie, som jobbar som mellanstadielärare i Alingsås, inför en påskkonsert med Missionskyrkans …Läs mer

Vem lyssnar

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Axel Dahlin Sången handlar om Den förlorade sonen – i vår tid. I Bibelns liknelse är det utsvävningar i främmande land som drar sonen från sin far. I vår tid är det kanske andra saker som kan göra att vi upplever oss långt …Läs mer

Vinden blåser vart den vill

Text: Bibeltext Musik: Jens Claesson Jens Claesson är organist i Säve kyrka på Hisingen i Göteborg.. Han skriver så här om sången: Jesusordet om vinden kommer från det nattliga samtalet med Nikodemos. Det ville jag gärna ha med i en gudstjänst i pingsttiden 2005, men hittade ingen tonsättning, …Läs mer

Välsignelsen

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson En härmsång med gammal text i nyare dräkt. Som försångare är det viktigt att vara trygg i sången. Särskilt där sången vänder och börjar om. Om folk blir vana vid sången kan man växla mellan vilka som är försångare och vilka som svarar. …Läs mer