Okänd framtid

Text & Musik: Maria Särnbratt Det här är Maria Särnbratts andra sång på Brukssånger. Den förra heter ”Som en örn” och har redan blivit en av de mest spridda Brukssångerna. Här anar man irländsk folkmusik men även en gnutta Taizé. Taktartsbyten kan vara svåra, men här finns ett …Läs mer

I mig bor Gud

Text: Mark Levengood Musik: Linda Carlberg Mark Levengood har skrivit texten och Linda Carlberg har klätt den i toner som får extra lyster genom den sinnrika variationen i harmoniseringen. Texten återfinns också i boken ”Sucka mitt hjärta men brist dock ej” från 2006. H16 NOTER I MIG BOR …Läs mer

Aftonbön

Text: Bibeltext Musik: Rut Lilienberg Rut Lilienberg var lärare i Vreta klosters skola. Då fick hon en gitarr i julklapp och frågade några elvaåringar om de ville vara med och lära sig att spela. 10 elever gick långsamt fram och lärde sig greppet, E-dur. När det var dags för …Läs mer

Bevara mig

Text: Bibeltext Musik: Några verser ur den 17:e psalmen, med molldelens rop om beskydd och omkvädets varma bön. Molldelen kan med fördel sjungas solo. Omkvädet bör sjungas många gånger. Det går också att enbart sjunga omkvädet. Men sången får större spännvidd med båda delarna. Till omkvädet finns en …Läs mer

Du omger mig

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ny översättning på en känd psaltartext. Ackordet Bm/Giss kan bytas till ett vanligt Bm. Här finns också både A7/E, Fissmoll/E och E7/D, tonen under snedstrecket är föreslagen baston. På gitarr kan det ibland vara knepigt, det går bra att enbart ta ackordet utan …Läs mer

Förtröstan

Text & Musik: Anna Birgersson Sången är skriven för barnkör men kan sjungas med hela församlingen. Anna Birgersson jobbar nu som musiker i Hässelby Missionskyrka. Utkom VT07 NOTER A4 NOTER A5 FÖRTRÖSTAN Solen skiner, jag mår bra. Värmen kommer mer och mer var dag, Och allting växer så …Läs mer

Gråt inte mer

Text: Cecilia Gullberg Musik: Carin Åkesson Carin Åkesson, körledare i Kyrkokören i Betlehemskyrkan i Göteborg har ofta kreativa och intressanta idéer om hur en kör kan utvecklas. Så det blev en skrivarverkstad av en körövning. Texten om änkan i Nain, hon vars ende son har dött och hur …Läs mer

Gud i din famn

Text & Musik: Annchi Netz Annchi Netz bor i Rimforsa, utanför Linköping. Hon är musiklärare och har lång erfarenhet av att sjunga med barn. Både i spädbarnsgrupper och i gudstjänst. Den här sången har hon använt i båda sammanhangen. Utkom VT05 NOTER GUD I DIN FAMN Gud i …Läs mer

Gud är mamman

Text & Musik: Nisse Würth Denna sångtext har redan funnits med i Brukssånger tidigare men kommer nu lätt bearbetad med ny ”knätofsmelodi”. Nisse Würth, missionspastor och spädbarnssångledare boende i Yttermalung, Västerdalarna, lyfter här evangeliernas mammagudsbilder. “Attachmentteorin” (anknytningsteori) ger djup i texten – barnets behov att ”knyta an”, finnas …Läs mer

Gud, du som känner

Text & Musik: Anna Eriksson En innerlig och försiktig sång som ändå förmedlar viljan att söka en relation med Gud och en egen tro, en bön om Guds närhet. Anna Eriksson bor i Åkerby, utanför Köping och är utbildad diakon i Missionskyrkan. Hon jobbar mest med barn, dockteater, …Läs mer

Gåvopsalm

Text: Jan Mattsson Musik: Carina Lindström Psalmen skrevs till en gudstjänst med offergång. Guds ständiga flöde av liv är förutsättningen för att vi ska kunna ge. Och kunna gå. Psalmen har ett enkelt omkväde med något snårigare verser som behöver övas med församlingen, om inte försångare sjunger dom. …Läs mer

Hjärtats rum

Text & Musik: Sofia & Claes Camnerin Sofia Camnerin är pastor i Missionskyrkan, Clas är musikant på fritiden. Rytmen med * är lite speciell och kan förenklas som det står i noterna. Pröva er fram. Lyssna gärna på skivan med Brukssångerna. Utkom VT04 NOTER HJÄRTATS RUM 1. Du …Läs mer

Jag vill känna Gud

Text: Emanuel Hedberg Musik: Lenette Ahnstedt & Emanuel Hedberg Lenette Ahnstedt är florist och musiker. Hon bor utanför Vetlanda. Är med i Stenberga Missionsförsamling och driver företaget Solfjät – Blommor & Sång. Hon berättar om sången: ”Jag vikarierade som kantor då min vän Emanuel, en 10-årig kille i …Läs mer

Jesus du är min vän

Text & Musik: Andreas Sköldmark Sången är ”ihopsnodd” inför en scoutkväll när det saknades en lite ösigare Jesussång. Andreas Sköldmark är pastor och föreståndare för Wättershus.Enligt egen beskrivning är han en ”som nu och då totar ihop en sång till husbehov!” Utkom VT07 NOTER JESUS DU ÄR MIN …Läs mer

När du kysser

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Staffan Skarrie Texten är skriven för den nära kvällsamlingen – under ett läger eller en kvällsandakt i kyrkan. Den vill ge en känsla av trygghet och frid inför natten. Gud omfamnar dagens alla tankar och de får förhoppningsvis vila tills morgonen kommer. Linda …Läs mer

Repa mod

Text & Musik: Stefan Sjöblom En nattvardssång från Stefan Sjöbloms mässa ”Repa mod”. Stefan är konstnär och pastor i Svenska Missionskyrkan. Arrangemanget är gjort av Christina Betnér. Det finns också blåsstämmor till den här sången. Hör av er om det är intressant. Utkom HT04 NOTER REPA MOD 1. …Läs mer

Skydda oss

Text: Bibeltext Musik: Axel Dahlin ”Skydda oss” kom till efter några kvällars läsning av Tidebönsboken (Libris förlag) och är tänkt som gemensam sång i gudstjänster, andakter, lovsångsstunder och liknande. Sången är skriven av Axel Dahlin, kyrkomusiker/musiklärare i Österängskyrkan, Jönköping. Utkom VT11 NOTER SKYDDA OSS Skydda oss, Herre, medan …Läs mer

Snubbelsången

Text: Göran Gustafsson Musik: Stefan Jämtbäck En barnsång om ett vuxenproblem. Passar för både gudstjänst och barngrupper. Göran Gustafson är pastor i Svenska Missionskyrkan, Stockholm. Stefan Jämtbäck är gitarrlärare och sångskapare. Rad 1 och 3 i sången är egentligen tänkt att ha C i basen hela tiden och …Läs mer

Som ett barn

Text & Musik: Andreas Sköldmark Andreas Sköldmark är pastor och föreståndare på Wettershus. Han skriver sånger lite då och då, när behovet påkallar. Den här enkla visan är tänkt att användas i jultid. Den påminner oss om att vi samtidigt är både bärare och burna. Utkom HT05 NOTER …Läs mer

Som ett vilset får

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil Sången är skapad utifrån behovet av fler psalmer på temat Den gode herden. Tonsättningen för tankarna till svenska fäbodmiljöer, eftersom liknelsen om det förlorade fåret skulle kunna utspela sig på många platser runt om i världen. Texten kan även sjungas till …Läs mer