Våra hjärtan

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson har många låtar i Brukssångers katalog. Med ”Våra hjärtan” lägger hon en församlingssångvänlig sång med Taizé-känsla till listan. Sjung den gärna många gånger, omväxlande unisont och i körstämmor. H16 NOTER VÅRA HJÄRTAN Våra hjärtan rymmer glädje och bekymmer, splittrade av världens …Läs mer

Finns det nåd

Text: Bertil Murray Musik: Camilla Voigt Bertil Murray, som är präst i Uppsala stift, skriver så här om sin text: Jag tänker då och då på orden från våldsmannen i skogen, som Bengt Pohjanen berättar om, han som dunkade kniven i bordet och ropade till predikanten: Finns det …Läs mer

Herren Sebaot

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Axel Dahlin Linda Claremar (tidigare Jansson) är pastor i Uppsala Missionskyrka. Axel Dahlin sökte en text till ”Guds rike är nära-söndagen” (2 sönd i adv). Denna text utgår från det som Gud säger i Mika 4:1-4. Tonsättningen är ”beslutsam” och manar till fred …Läs mer