Kontakt

Vill du bli abonnent? Läs mer på Bli Abonnent

Frågor och förslag? Skrivit en sång?Ring eller skriv till Anna.

Anna Eriksson Redaktör
076-3542821 brukssanger@equmeniakyrkan.se

Publicering på fb, Spotify & SoundCloud: Birger Eriksson (info@brukssanger.se)


Abonnemanget kostar 395 kr per år och ger dig och din församling fri kopieringsrätt till över 300 sånger.