Mötet med Jesus

Text & Musik: Anna Eriksson När Markusmässan gavs ut av Equmeniakyrkan våren 2017 var alla sånger utom en hämtade från Brukssånger. Det var Anna Erikssons nattvardssång ”Mötet med Jesus”. Nu är även den en Brukssång. Noter finns för både församling/solist och i körsättning. H17 NOTER NOTER (kör) MÖTET …Läs mer

Här och nu

Text & Musik: Svante Zettergren En bra inledningssång vid nattvard, skriven av Svante Zettergren och hämtad från ”Mässa i Förorten”, som några gånger per termin firas i Västerortskyrkan i Vällingby, strax utanför staden. Låt gärna första radens ackord fungera som både intro och mellanspel. H16 NOTER HÄR OCH …Läs mer

Alltför många ord

Text & Musik: Jan Mattsson Jan Mattsson Den här sången försöker fånga något av evangeliets kroppslighet. Och vill vidga förkunnelsen till mer än ord. Bröd som luktar och smakar gott förkunnar det glada budskapet! Istället för am/Fiss går det att ta ett vanligt C, istället för D/C , …Läs mer

Frid och fred

Text & Musik: Jan Mattsson Det kom en beställning från en församling på en sång som kunde sjungas vid fridshälsningen i nattvardsfirandet. Efter några turer fram och tillbaka blev den så här. Oavsett vad som tycks om resultatet är själva processen värd att lyftas fram. Mer sånt! Tanken …Läs mer

Gåvopsalm

Text: Jan Mattsson Musik: Carina Lindström Psalmen skrevs till en gudstjänst med offergång. Guds ständiga flöde av liv är förutsättningen för att vi ska kunna ge. Och kunna gå. Psalmen har ett enkelt omkväde med något snårigare verser som behöver övas med församlingen, om inte försångare sjunger dom. …Läs mer

I ett brutet bröd

Text: Karin Wiborn Musik: Nina Lundgren Låt sången ha ett friskt flöde. Utkom VT04 NOTER I ETT BRUTET BRÖD I ett brutet bröd finns liv I en delad kalk finns hopp Lev i Herrens frid Lev i Herrens frid Lev i Herrens frid Ja, lev i Herrens frid

Livsmysterium

Text & Musik: Staffan Skarrie En nattvardssång som gärna kan sjungas unga och vuxna ihop. Fungerar också som solo eller duett. Tanken i texten är att vi, med alla våra sinnen, tar in livets mysterium. Nattvarden blir sedan en stark, ofta ordlös handling, där vår förundran inför livet …Läs mer

Nattvardssång

Text & Musik: Anna Eriksson Anna Eriksson är med i Himmeta missionsförsamling. Sången är en del i bygdemässan ”Mässa för småfolk” som försöker tolka just den traktens liv. Efter samtal och gemensam reflektion har sångerna växt fram. Den här kan passa som församlingssång unisont, men kan också vara …Läs mer

Repa mod

Text & Musik: Stefan Sjöblom En nattvardssång från Stefan Sjöbloms mässa ”Repa mod”. Stefan är konstnär och pastor i Svenska Missionskyrkan. Arrangemanget är gjort av Christina Betnér. Det finns också blåsstämmor till den här sången. Hör av er om det är intressant. Utkom HT04 NOTER REPA MOD 1. …Läs mer

Varje gång

Text & Musik: Jan Mattsson En sång med vårkänslor, men som funkar året om, med eller utan vers 1. Passar också till påsk – ”livet segrar om igen och gång på gång.” Musikspråket är lite av schlager. De fyra första takternas komp och körstämmor lämpar sig som intro …Läs mer