Seendets Gud

Text: UllaMarie Gunner Musik: Lena Wohlfeil Så här skriver UllaMarie Gunner om bakgrunden till sången: ”Jag fick i uppdrag att skriva en bok för samtalet om gudstjänst och hur vi möter varandra där. Boken ska framför allt användas för samtal i grupper. Då kan man också vilja sjunga …Läs mer

Tack

Text & Musik: Anna Eriksson En lovsång skriven för och sjungs varje vecka i en familjemässa i Köpings kyrka. Den kan sjungas bara med refrängen eller med verser. Utkom VT06 Inspelningen med kör och verser är hämtad från Mässa för småfolk, en mässa Anna skrivet och som utkom …Läs mer

Vila

Text & Musik: Anna Birgersson Sången är skriven av Anna Birgersson som är församlingsmusiker i Hässelby Missionskyrka. Församlingen har under året som gått haft ett temaår – Vila. Sången har funnits med som församlingssång varje gudstjänst under året tillsammans med en bön på temat Vila. Utkom VT10 NOTER …Läs mer