Kyrkoåret

1:a advent
2:a advent
3:e advent
4:e advent
Julnatten
Juldagen
Annandag jul eller Den helige Stefanos dag
Söndagen efter jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1:a söndagen efter trettondedagen
2:a söndagen efter trettondedagen
3:e söndagen efter trettondedagen
4:e söndagen efter trettondedagen
5:e söndagen efter trettondedagen
6:e söndagen efter trettondedagen
Septuagesima
Sexagesima eller Reformationsdagen
Fastlagssöndagen
1:a söndagen i fastan
2:a söndagen i fastan
3:e söndagen i fastan
Midfastosöndagen
5:e söndagen i fastan
Palmsöndagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påsknatten
Påskdagen
Annandag påsk
2:a söndagen i påsktiden
3:e söndagen i påsktiden
4:e söndagen i påsktiden
5:e söndagen i påsktiden
Bönsöndagen
Kristi himmelsfärdsdag
Söndagen före pingst
Pingstdagen
Annandag pingst
Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen
1:a söndagen efter trefaldighet
2:a söndagen efter trefaldighet
3:e söndagen efter trefaldighet
4:e söndagen efter trefaldighet
Apostladagen
6:e söndagen efter trefaldighet
Kristi förklarings dag
8:e söndagen efter trefaldighet
9:e söndagen efter trefaldighet
10:e söndagen efter trefaldighet
11:e söndagen efter trefaldighet
12:e söndagen efter trefaldighet
13:e söndagen efter trefaldighet
14:e söndagen efter trefaldighet
15:e söndagen efter trefaldighet
16:e söndagen efter trefaldighet
17:e söndagen efter trefaldighet
18:e söndagen efter trefaldighet
19:e söndagen efter trefaldighet
20:e söndagen efter trefaldighet
21:e söndagen efter trefaldighet
22:e söndagen efter trefaldighet
23:e söndagen efter trefaldighet
24:e söndagen efter trefaldighet
25:e söndagen efter trefaldighet
Söndagen före domsöndagen
Domssöndagen
Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag
Jungfru Marie bebådelsedag
Midsommardagen
Den helige Johannes döparens dag
Den helige Mikaels dag
Tacksägelsedagen
Alla helgons dag
Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag