Hela jorden

 Text: Lena Bergström
Musik: Stefan Jämtbäck

En sång om vår jord, vårt ansvar och all den omsorg vi behöver visa varandra och världen. Texten är skriven av Lena Bergström, hämtad från bönboken Rop av kärlek – böner i klimatnödläge och musiken är komponerad av Stefan Jämtbäck, som också satt ihop filmen. Sången finns även med körstämmor.

NOTER

NOTER körarrangemang

HELA JORDEN
1. Hela jorden är full av Guds härlighet,
allt har sitt ursprung hos dig.
Också vi har vår grund i din verklighet,
och vår puls är en hälsning från dig.

2. Hela jorden bär spår av vår girighet,
rädslan att inte ha nog.
Vi blev blinda för skapelsens helighet,
och såg inte att tilliten dog.

3. Hela jorden behöver barmhärtighet,
söker ditt skapande ord.
Ifrån tomhetens välde: Befrielse!
Och din fest vid försoningens bord.