Aktuellt: höstens sånger 2019

Höstens nya sånger innehåller mycket körsång och de fem första som presenteras finns också med i musikgudstjänsten ”Till jordens yttersta gräns”, som är en del av temaåret Equmeniakyrkan presenterar 2019-2020.
De sångerna går bra att använda i andra sammanhang också och ingår därmed i Brukssångers stora sångskatt. Totalt finns det nu 357 sånger!!!
Vi har också många nya sångskapare denna höst och hoppas du får glädje av alla sångerna.

1. Till jordens yttersta gräns
Temasången till musikgudstjänsten med samma namn. Den fungerar även utmärkt i andra sammanhang, som församlingssång eller för kör. En sång om församlingens gemenskap och uppdrag.

2. Kom, stora Skapare
Den här sången är skriven av biskop Carol Gallagher, som också tillhör indianfolket cherokee. Det är egentligen en bön ”Sång till de fyra vindarna” där Anna satt musiken till en del och resten växelläses. 

3.Gud, du som är överallt
En innerlig bönesång i finstämt arrangemang för fyrstämmig kör.

4.Gud, i din kraft
Sången kom till som en bön inför temaåret ”Till jordens yttersta gräns”. Tanken var att få en kort bön att liksom tugga på, ord som kan ge riktning och som kan följa med under en längre tid. Därför blev den kortfattad och enkel. Så småningom kom idén att tonsätta bönen och här är den nu! Sången kan sjungas som kanon.

5. Jag har tagit emot Dig
En fundering kring Delande, som är ett av flödena i gudstjänsten och så kom denna sång till. Går bra att sjunga både som församlingssång eller för kör. Första versen kan gärna sjungas av en person och vers två av fler eller kör.

6. Kom med ljus
En ljussång som passar så bra när höstmörkret närmar sig. Går bra som församlingssång och för kör.

7. Låt mig få känna din närhet
En innerlig bönesång om Guds närhet, en sång som passar i de flesta sammanhang och kan sjungas både som församlingsång och kör. Den är skapad av Johanna Eidborn, som bor och är verksam i Equmeniakyrkan iMotala.

8. Ruts sång
Vid sidan om sitt musicerande arbetar Anna som pedagog i en kyrka i Luleå kommun och berättar så här om sin sång:
”att ge sitt allt till någon, välja, vilja och våga gå med någon dit den går, det är den vackraste kärleksförklaringen”.

9. Under ljuset
Sången är en slags tröstande vaggvisa för vuxna. Texten handlar om att livet kan gå sönder men även i en kall natt och i mötet med himmelens stjärnor och månens sken få oss att känna att vi inte är ensamma – vi är inte sönder. Vi är omslutna av något, vars namn vi inte vet och vars väsen vi bara kan ana.

10. Sjön ligger frusen
En skridskotur en januaridag inspirerade till ”Sjön ligger frusen”. Sprickorna i isen fick bli en bild av livet och modet att våga gå över isen blev en bild för tilliten och tron. Gudrun Rosén, som skrivit den här sången, är sjukhuspräst i Uppsala och har ofta anledning att fundera över livets skörhet och det som ger styrka och tröst.

11. Vilket underverk
Den här sången kom till efter ett barnbarns födelse. Ett barn är ju alltid ett mirakel och den här gången kändes det extra mycket eftersom det funnits vissa frågetecken under graviditeten. Texten kan  också tolkas som att det även är ett underverk när en människa fötts till en ny skapelse genom Jesus Kristus. Sången finns även med en fiolstämma till.

Inspelning hösten 2019

Sång: Johanna Börjeson 7 och Du delar mitt mörker, Vendela Tegerstrand 5, 8 och 11, Oskar Nilsson 6, Mikael Håkansson 9, Magnus Helmner 10 och Här, Lea Börjesson I det lilla, Lena Wohlfeil 7
Kör: Johanna Börjesson, Björn Börjesson, Lea Börjesson, Lena Wohlfeil (Bevara mig, Bär oss över gränser)
Piano: Sabina Lilja
Bas: Krydda Sundström
Trummor/Slagverk/Spilåpipa: Jonas Sjöblom
Fiol:Karin Bodell
Cello:Christina Wirdegren
Gitarr/Mandolin/Dobro: Hasse Johnzon
Cittra: Björn Börjeson
Produktionsledning: Björn Börjesson
Inspelat av Björn Börjeson, Dwarf Studio

HT19