Är det lönt

Text & Musik: Jan Mattsson Jan Mattsson, som skrivit sången berättar: ”Samma dag som en f.d. konfirmand blev mördad i ett gängbråk skulle jag åka till en barnkör och sjunga. Mest glada och svängiga sånger. I huvudet fastnade orden: ”är det lönt att sjunga sånger?” Nånstans i minnet …Läs mer

Vi är så glada

Text & Musik: Jan Mattsson En adventssång för fyrstämmig kör med två solister. Sången har lite afrika över sig och passar bäst till rytminstrument, men gärna utan övrigt komp. På instruktionsskivan spelar en bas med. Körens kompstämmor har C i basen hela versen. Vill man i instuderingen hjälpa …Läs mer

Vad är det bästa som finns?

Text: Ermira Bogos/Jan Mattsson Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till ”Lövgärdesbarnen” som leds av Jan Mattsson. Den kom till efter ett prat om vad som är viktigt i livet. Ermira gav de flesta orden och hade synpunkter på hur sången skulle låta. Kompet bygger mycket på kvinterna …Läs mer

Tack för hela mig

Text & Musik: Jan Mattsson Upprinnelsen till den här sången är en önskan att få sjunga en sång om ”att vara frisk”. Han som önskade hade varit sjuk, men tillfrisknat. Det är oftast i sådana lägen som vi sansar oss och tänker på allt som bara fungerar. Utan …Läs mer

Pinnbrödslåten

Text & Musik: Jan Mattsson Bra att kunna när skogpromenaden ska krönas med grillning över öppen eld, eller till scouthajken. Själva receptet är ett grundrecept som kan varieras efter tycke och smak. Med mer socker + kardemumma blir det sötebröd. Smaklig måltid! Rytmiseringen är s.k.”shuffel”. Utkom HT00 NOTER …Läs mer

Men när jag är ilsken

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till en barnkördag i Selånger. Efter viss klagan från körledarinnan att nästan alla barnkörssånger är så gulliga och snälla. Vad gör vi med ilskan som både barn och vuxna känner? Så här blev den vädjan besvarad. Spela de flesta ackorden …Läs mer

Låt dig inte besegras

Text: Rom 12:21 Musik: Jan Mattsson Den här sången är skriven till ett Bibelberättarprojekt – ”Vår föreställning om Bibeln”. Där sjungs och berättas ur Bibeln så att orden tar kropp oavsett vilken läsvana som finns. Jan Mattsson har hittat på melodin. Utkom HT15 NOTER LÅT DIG INTE BESEGRAS …Läs mer

Här är vi nu

Text & Musik: Jan Mattsson En sång skriven för ett barnkörläger. Svängig och glad. Om det stora i att sjunga tillsammans. Formen kan vara annorlunda än vad som anges i noterna. A-delen behöver inte ha repris varje gång. Sticket kan komma två gånger och codan kan komma direkt …Läs mer

Händer här igen

Text: Joh 8:1-11 Musik: Jan Mattsson   Den välkända bibeltexten om kvinnan som ska stenas i Joh. 8 berättas här genom sången. Med ett omkväde som förflyttar rollgestalterna hit. Noterna är skrivna rakt och öppnar för egen synkopering. Verserna sjungs lämpligen berättande av en solist, medan församling eller …Läs mer

Här är det fest

Text & Musik: Jan Mattsson Den här sången är skriven för barn, men har använts av äldre åldrar. En solist kan kännas sig fri i förhållande till melodi och frasering i verserna. Den utskrivna melodin är bara ett förslag. Sticket (som går i halvtakt) kan sjungas av kören. …Läs mer

Hosianna

Text & Musik: Jan Mattsson Lämplig i Advent och till Palmsöndagen. Den bygger på upprepning och rytm. Sjung den gärna till lite olika rytminstrument. Sången är tänkt att ”byggas” från någon stämma som sedan får sällskap av fler. Till sist kommer den höga sopranstämma som en slags melodi. …Läs mer

En för alla

Text & Musik: Jan Mattsson Rom. 5:12-21 bjuder oss på en spännande resa om Guds väldiga gärning med sin värld. Ingen människa kan fatta och förklara. Sången försöker med leken och glimten i ögat säga något om det osägbara. Om verserna rappas blir verserna rent taktmässigt kortare. Sången …Läs mer

En bön för moder jord

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven av Jan Mattsson, sångskrivare och musikpedagog som bor i Göteborg. Till en körfest för barn och unga. Första gången den sjöngs var det 180 barn som stod på allt de orkade i Karlstads domkyrka. Låt gärna en soloröst höras först …Läs mer

Där barnen leker

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven inför Alla helgona helgen. Bilden av lekande barn är en bild för den eviga gemenskapen, det vi kallar himlen. Den är skriven som solosång, men refrängen ”Från en park….” kan också sjungas av kör och/eller församling. Även här: sök en …Läs mer

Dårarnas vishet

Text & Musik: Jan Mattsson I 1 Kor.1 målar Paulus upp ett perspektiv som är upp och ner vänt mot mycket av dagens trender med Idoler och stjärnor. I vårt snabba tempo är det lätt att tappa fotfästet. Sången vill få oss att besinna Guds perspektiv på livet. …Läs mer

Det goda som jag vill

Text & Musik: Jan Mattsson Den här sången är ännu ett försök att formulera något inför ondskan och fegheten. Både det som finns i oss och runt oss. Men här finns också förlåtelsen och kamplusten att försöka en gång till. Att stå till det godas förfogande. Mitt i …Läs mer

Allt vad ni vill

Text: Matt. 7:12 Musik: Jan Mattsson Ett känt och centralt ord från Jesu bergspredikan. Värt att upprepas. Här som härmsång. När sången är bekant kan olika grupperingar och solister vara försångare. Utkom HT 00 NOTER ALLT VAD NI VILL Allt vad ni vill – Allt vad ni vill …Läs mer

Gud, du som är överallt

Text: Jan Mattsson Musik: Sara Mjönes En innerlig bönesång i finstämt arrangemang för fyrstämmig kör. Den är ett resultat av projektet Gestalta tron, Equmeniakyrkans satsning på kreativt skapande när det gäller olika sätt att uttrycka gudstjänstens olika flöden. Sången finns också med i musikgudstjänsten ”Till jordens yttersta gräns”. HT19 …Läs mer

Bevara mig

Text: Ps 17:6-8 Musik: Jan Mattsson Några verser ur den 17:e psalmen, med molldelens rop om beskydd och omkvädets varma bön. Molldelen kan med fördels sjungas solo. Omkvädet bör sjungas många gånger. Det går också att enbart sjunga omkvädet, men sången får större spännvidd med båda delarna. tilll …Läs mer

Rör vid mig

Text & Musik: Jan Mattsson En stilla meditativ sång. Kan upprepas, som en andning. En bön till Gud och till varandra. Om öppenhet inför det stora som finns i en sann gemenskap, i en tid som mest jagar efter det som har med pengar och prylar att göra. …Läs mer

Du är större, Du är annorlunda

Text & Musik: Jan Mattsson En bekännelsesång till den Gud som aldrig kan förklaras, eller (helt) beskrivas. Som är över allt och i allt. I den aningen och andningen inbjuds vi att leva och sjunga. Då sången har lite ”latin-känsla” är det bra om någon spelar rytm på …Läs mer

Om Brukssånger

Bli abonnent Våra villkor Detta har hänt… Det började år 2000 då Jan Mattsson, grundare av Brukssånger, började ge ut nyskrivna sånger i abonnemangsform. Med något uppehåll har notkatalogen sedan dess vuxit med 20 sånger om året och innehåller  nu  nästan 400 titlar. Sedan 2016 är det Equmeniakyrkan …Läs mer

Historik

Detta har hänt… Det började år 2000 då Jan Mattsson, grundare av Brukssånger, började ge ut nyskrivna sånger i abonnemangsform. Med något uppehåll har notkatalogen sedan dess vuxit med 20 sånger om året och innehåller nu nästan 400 titlar. Sedan 2016 är det Equmeniakyrkan som formellt äger Brukssånger. …Läs mer

Bär du mig

Text & Musik: Jan Mattsson En vaggvisa i gränslandet mellan frågan och förvissningen om att vara buren. Av mamma och pappa. Av Gud. Sången kan sjungas väldigt enkelt som solo och med de första ackorden. Med eller utan mellanspelet. Men det går också att bygga den med tonartshöjning …Läs mer

Bär oss över gränser

Text & Musik: Jan Mattsson Sången är skriven till en gudstjänst i Globala veckan. Temat var ”Över gränser”. Några i församlingen var först med i ett samtal om vad vi ville uttrycka utifrån det temat och att det var en domsöndag vi förberedde oss för. Ur det samtalet …Läs mer

Ditt ord är en lykta

Text: Bibeltext Musik: Jan Mattsson Ett sätt att sjunga in Bibelns ord. Med försångare och församling som svarar. Musikdräkten är lite åt pop-ballad. Ganska långsamt. Synkoperna på ordet ”lykta” kan bytas ut till jämna fjärdedelar. Dmaj i takt tre kan ersättas med vanligt D, D/E i takt 4 …Läs mer

Du Gud ser

Text: Jan Mattsson/Wissam Swed Musik: Jan Mattsson En förbönssång skriven med och för flerspråkig församling. Här med arabisk och svensk text. Med försångare och en församling som sjunger efter går det lätt att sjunga på flera språk. I mellanspelet går det bra att be högt. Mellan sådana partier …Läs mer

Du är gränslös

Text: Martin Lönnebo Musik: Jan Mattsson Den ständigt unge, gamle biskopen Martin Lönnebo har för många betytt mycket. En gränsöverskridare. Sångens ord från bl.a. boken Väven räcker långt som böneomkväde. Kan sjungas som kanon, när melodin och orden sitter i kroppen. Utkom VT04 NOTER A4 DU ÄR GRÄNSLÖS …Läs mer

Du är större än vad orden säger

Text & Musik: Jan Mattsson En enkel andaktsvisa som tål att upprepas. All samlad kunskap, alla ord, alla erfarenheter kan aldrig beskriva den GUD som aldrig lämnar oss. Jan Mattsson har skrivit sången. Istället för Am/F# kan man spela F#moll. Utkom VT2011 NOTER DU ÄR STÖRRE ÄN VAD …Läs mer

En gång till

Text & Musik: Jan Mattsson En sång inför det givna och jämlika momentet i en kristen gudstjänst – att få lämna ifrån sig, bekänna, få förlåtelse. Något återkommande som berättar att vi aldrig blir färdiga. Sången kan också sjungas vid nattvard, bönevandringar och heligt mingel. Ska sjungas långsamt. …Läs mer