Markusmässan – en del av Markusåret

Markusmässan är en del av Equmeniakyrkans satsning ”Markusåret”.
15 sånger där de flesta är hämtade ur Brukssångers sångkatalog.
Några är specialskrivna och flera har fått nytt körarrangemang av
Lena Wohlfeil. Lena har sammanställt mässan tillsammans med Linda Claremar och Anna Eriksson.
Alla sångerna finns att lyssna på via Soundcloud.
Noter och nattvardsordning kan du ladda ner här direkt, som PDF.
Det går även att beställa Markusmässan som färdigtryckt
nothäfte från bokhandeln Nya musik.
Stämövningsfiler till kören finns HÄR.