Rubrik: Brukssånger

Vad är Brukssånger?

Brukssånger är ett abonnemang på sånger i lösbladssystem som du får via datorn eller brevlådan två gånger om året. Tänkta att passa för kyrkoåret och årstiderna.

Kopiera sånger

Brukssånger ger rätt att kopiera sångerna i abonnemanget för eget bruk eller för församlingens verksamhet ( kören, scoutlägret, gudstjänsten etc.). Kopieringsrätten gäller så länge som du/ni är abonnent.

Ge ut sånger

Brukssånger vill uppmuntra skrivandet och locka fram fl er sångskrivare. Genom ett enkelt utgivningssystem är tröskeln låg för att sprida sånger. Skriver du sånger du vill dela med dig av? Skicka den till adressen nedan!

Önska sånger

Kanske har du önskemål om en sång för ett speciellt tillfälle, eller skulle vilja ha en sång om något som inte är så vanligt. Det går bra att önska. Kanske skicka med ett ord, en rad, några rader. Vi är många som kan hjälpas åt för att det ska bli en sång efter önskemål.

Bli abonnent

Mer information om hur du blir abonnent finns på sidan med prislistan

Typ av sånger

Brukssånger är bönekörer, allsånger, klagovisor, körsånger, lovsånger, bibelkörer, liturgiska visor, kampsånger, scoutsånger, omkvädessånger, härmsånger, solosånger. För ett tillfälle, eller för hela livet. För alla åldrar. Med noter, text och ackord. Ibland med verser, ibland med stämmor.

Hur det går till

Kontakt

E-post:brukssanger@equmeniakyrkan.se
Postadress: Brukssånger, Box 14038
167 14 BROMMA
Telefon: Stefan Jämtbäck 08-580 031 00