Vi tror, vi går, vi ber

Text: Johanna Svensson Engqvist Musik: Lasse Mellergårdh & Johanna Svensson Engqvist


Johanna Svensson Engqvist och Lasse Mellergårdh tar oss här med i en energifylld sändningssång som bejakar både tveksamheten och trosvissheten. Eller kanske snarare att våga ta de steg som krävs, i tro. Sjung den som en ren församlingssång, eller låt kören leda.


NOTER

VI TROR, VI GÅR, VI BER
Vi vet inte riktigt vart vi ska gå,
men vi kan inte bara stå still och se på,
så vi tar ett steg åt det håll som vi tror
att förändring och uppbyggnad bor.
Så vi tror och vi går och vi ber
att vårt hopp ska få spridas till fler.
Vi vill bygga en framtid med mer av det goda
där människor ler.