Markus sång

Text: Linda Claremar (Jansson) Musik: Lena Wohlfeil


2017 uppmärksammas Markusevangeliet i Equmeniakyrkan. ”Markus sång” kom, liksom sången ”Bön om kraft”, till under höstens skrivarhelg på Kuvarp, där både textförfattaren Linda Claremar och tonsättaren Lena Wohlfeil var med. Sången, som verkligen speglar Markusevangeliet, finns även med i den Markusmässa som formats speciellt med tanke på Markusåret.


NOTER

MARKUS SÅNG
Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig för?
Kan du berätta om Jesus, bättre än andra gör?”
Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig till?
Men jag tänker skriva om Jesus och välja de ord som jag vill.

1. Jag vill berätta om himlen och duvan som kom därifrån,
om orden till nydöpte Jesus: Du är min älskade son.”
Jag vill berätta om Levi, som förr hade jobbat med tull.
Men ändå gav upp alltihopa för lärjungakallelsens skull.

Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig för?
Kan du berätta om Jesus, bättre än andra gör?”
Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig till?
Men jag tänker skriva om Jesus och välja de ord som jag vill.

2. Jag vill berätta om lampan som inte sätts under nåt mått.
Från hållaren sprider den ljuset över allt bortglömt och smått.
Jag vill berätta om stormen som hutades med ett ”håll tyst”
och vinden kring båten som lydde, sen hördes det inte ett knyst.

Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig för?
Kan du berätta om Jesus, bättre än andra gör?”
Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig till?
Men jag tänker skriva om Jesus och välja de ord som jag vill.

3. Jag vill berätta om barnen som Jesus bemötte som störst,
hur slavar och de allra minsta plötsligt blev sedda som först.
Jag vill berätta om undren, om flickan som inte var död,
den blide som återfick synen och tusentals fiskar och bröd.

Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig för?
Kan du berätta om Jesus, bättre än andra gör?”
Människor runt mig säger; ”Markus vad tar du dig till?
Men jag tänker skriva om Jesus och välja de ord som jag vill.

4. Jag har berättat om åsnan som fick en så oväntad roll
i påsken med brödet och vinet, sveken från olika håll.
Och jag har skrivit om korset och graven som saknade sten,
så kvinnorna kunde se undret på rädda och darrande ben.

Nu är det jag som skrivit boken med namn efter mig.
Skulle du själv vilja skriva boken med namn efter dig?
Vad skulle du berätta? Skulle du måla med ord?
Eller beskriva med bilder ditt möte med himmel och jord.