Hållbarhet

Text: Karin Håkansson Musik: Lasse Mellergårdh


Alldeles för få psalmer behandlar vår oro och vårt ansvar för skapelsen. Så det var väl på tiden att denna psalm i tiden hittade fram genom Brukssånger. Lasse Mellergårdh har klätt Karin Håkanssons text i toner och harmonier som ganska tydligt rör sig i vislandskapet. Kan med fördel sjungas som församlingssång.


NOTER

HÅLLBARHET
Skogarna grönskar och fåglarna bor
i träden som växer mot himlen.
Det finns en stillhet som ger oss ro
men vi våndas för kommande tider,
för alla som lever på jorden nu
och för kommande generationer.
Så lär oss förvalta med varsamhet Gud.
Låt oss leva med nya visioner
och dela ditt goda med kärlek och vett.
Vi vill leva vårt liv på ett hållbart sätt.

Havet är väldigt och brunnen är fylld
med vatten vi alla behöver.
Allt är så slösande generöst.
Det ska räcka och det ska bli över,
för alla som lever på jorden nu
och för kommande generationer.
Så lär oss förvalta med varsamhet Gud.
Låt oss leva med nya visioner
och dela ditt goda med kärlek och vett.
Vi vill leva vårt liv på ett hållbart sätt.