Brukssånger

är ett abonnemang för gudstjänst, andakter, konfirmation, läger, kören, skolan, mm. Brukssånger skrivs och sjungs av människor från många olika kyrkor, men ges ut av Equmeniakyrkan.

Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det 280 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Du är välkommen att höra av dig för att beställa abonnemanget

Just nu

⇒ Nu finns vårens sånger att lyssna på, hämta och sjunga. Logga in och ta för er!

⇒ Brukssångboken finns nu att spela på Spotify.


Dansa till brukssånger!

Image by Birger Eriksson  Guitar man, image by Jan Mattsson  Derivat from image by Michael Schamis http://www.flickr.com/photos/michael_schamis/