Brukssånger

är ett abonnemang för gudstjänst, andakter, konfirmation, läger, kören, skolan, mm. Brukssånger skrivs och sjungs av människor från många olika kyrkor, men ges ut av Equmeniakyrkan.

Om du har abonnemangskod kan du söka, hämta och lyssna på sångerna. Idag finns det 310 sånger att välja mellan och varje år lägger vi till fler.
Du är välkommen att höra av dig för att beställa abonnemanget

Just nu

Beställ CD:n "Följ med och se" från Brukssånger här!

⇒ Nu har vårens nya sånger kommit!

⇒ Brukssånger finns också på Spotify och Soundcloud.


Image by Birger Eriksson  Guitar man, image by Jan Mattsson  Derivat from image by Akuppa, http://www.flickr.com/photos/90664717@N00/